کنسانتره

کنسانتره یک نوع ماده است که بیشتر ترکیبات اصلی یا حلال آن را حذف کرده‌اند. معمولاً با گرفتن آب موجود در یک محلول یا سوسپانسیون، ... ادامه مطلب